everest-sport

POLITYKA PRYWATNOÅšCI SKLEPU INTERNETOWEGO.

www.everest-sport.pl

1.  SzanujÄ…c Twoje prawa oraz respektujÄ…c ustawÄ™ o ochronie danych osobowych zobowiÄ…zujemy siÄ™ do zachowania bezpieczeÅ„stwa i poufnoÅ›ci pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.  Administratorem Danych Osobowych jest: Vit-Sport, Ul. Trakt Św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk. Nr rejestracji w GIODO.

3.  W naszym sklepie zbieramy nastÄ™pujÄ…ce dane osobowe:

  • ImiÄ™ i nazwisko – podczas skÅ‚adania zamówienia bÄ™dziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysÅ‚ać Tobie zamówienie oraz możliwoÅ›ci kontaktu z TobÄ…
  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyÅ‚ki zamówionego towaru.
  • Nr telefonu – Powiadamiamy sms-em o wysÅ‚aniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeÅ„ jak np. brak towaru w magazynie jednoczeÅ›nie proponujÄ…c korzystne rozwiÄ…zanie.
  • Adres email – poprzez email wysyÅ‚amy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy siÄ™ z TobÄ…. Jeżeli zostaÅ‚eÅ› abonentem naszego newslettera bÄ™dziemy wysÅ‚ać do Ciebie informacjÄ™ handlowÄ… raz, dwa razy w miesiÄ…cu.
  • Adres – informacje wynikajÄ…ce z ogólnych zasad poÅ‚Ä…czeÅ„ realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane sÄ… przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogÄ… też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastÄ™puje poÅ‚Ä…czenie).
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologiÄ™ Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić siÄ™ na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostaÅ‚y zapamiÄ™tane i byÅ› mógÅ‚ bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy nastÄ™pnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. WÅ‚aÅ›ciciele innych witryn nie bÄ™dÄ… mieli dostÄ™pu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz siÄ™ na personalizowanie serwisu, proponujemy wyÅ‚Ä…czenie obsÅ‚ugi cookies w opcjach przeglÄ…darki internetowej.

4.  Podanie powyższych danych jest konieczne w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach:

  • DokonujÄ…c zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogÄ…ce zidentyfikować TwojÄ… osobÄ™ (imiÄ™, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby uÅ‚atwić Tobie w przyszÅ‚oÅ›ci zakupy w naszym sklepie internetowym.
  • JeÅ›li chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. PrzystÄ…pienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz siÄ™ z niego wypisać.

5.  Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcÄ… korzystać z naszych usÅ‚ug i udostÄ™pniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiÅ› wzglÄ™dów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usuniÄ™cia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6.  Å»adnych danych nie udostÄ™pniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostÄ™pu do Twojego konta bankowego.

7.  Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupeÅ‚niania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usuniÄ™cia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z wÅ‚aÅ›ciwych zakÅ‚adek w serwisu internetowego, przeÅ›lij e – mail pod adres